Alltid gratis parkering på söndagar

På söndagar är det extra enkelt att besöka Galleria Domino. Då är det gratis parkering i P-husen Ankaret, Lyckan och Spiran. Passa på att storhandla och ta hissen direkt från Galleria Domino till din bil i Ankaret.

Observera att erbjudandet bara gäller ordinarie söndagar och alltså inte på andra röda veckodagar.

Välkommen till Galleria Domino – Den generösa gallerian!