På söndagar är det extra enkelt att besöka Galleria Domino. Då är det gratis parkering i stadskärnans P-hus (Ankaret, Lyckan & Spiran) och du kan ta hissen direkt från Galleria Domino till din bil i Ankaret. Observera att erbjudandet bara gäller ordinarie söndagar och alltså inte på andra röda veckodagar.

Välkomna!