GALLERIA DOMINO
Repslagaregatan 12
602 32 Norrköping

CENTRUMANSVARIG
Maria Eile
maria.eile@stadsrumfastigheter.se

MARKNADSANSVARIG
Kicki Wisell
marknad@galleriadomino.se

UTHYRNING
För etablering i Domino, maila
uthyrning@stadsrumfastigheter.se

Stadsrum Fastigheter AB har sedan förvärvet av Domino Galleria 2017 blivit nya ägare till ytterligare fyra svenska gallerior. Under 2018 tillkom Kringlan och Telgehuset i Södertälje, Kvarnen i Uppsala och Västerport i Nyköping. Stadsrum Fastigheter äger sedan tidigare Kvarteret Igor i Västerås, Galleria Duvan och 15-huset i Karlstad, Galleria Axet i Nyköping och Mittpunkten i Östersund. Bolaget är svenskt, onoterat och ägs själva av Keva, Alecta och HEA Property Holding.

Stadsrum Fastigheters ambition är att förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige. Att med varsam hand kontinuerligt förbättra verksamheten i galleriorna är ett viktigt verksamhetsmål. I enlighet med detta kommer också Galleria Dominos utveckling att fortsätta, ett ständigt pågående arbete som utförs tillsammans med hyresgäster och kunder.

I samband med ägarskiftet blev Maria Eile ny centrumansvarig för gallerian och från början av 2018 är Kicki Wisell marknadsansvarig på plats.